Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Kolejowa 36
21-500 Biała Podlaska
Polska
Biała Podlaska
Biała Podlaska
lubelskie
jak wyżej
83 343 64 70
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego