Związek Sybiraków - Oddział w Białymstoku

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Związek Sybiraków - Oddział w Białymstoku
Legionowa 7
15-281 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 744 34 59
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1989

Rejestry

050039925
542-27-14-109

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna