Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Dążenie do społeczno-kulturalnego rozwoju miasta Skawiny i gminy.
Kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów, ich popularyzacja wśród społeczeństwa.

Prowadzone działania
W ramach "Dni Skawiny", które mają miejsce na przełomie maja i czerwca Towarzystwo organizuje konkursy dla młodzieży szkół miasta i gminy Skawina. Konkursy dotyczą historii oraz życia społeczno-kulturalnego.
Otaczanie szczególną opieką twórczości ludowej.
Organizowanie odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, wystaw, wycieczek, zebrań.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny
Żwirki i Wigury 23 lok. 16
32-050 Skawina
Polska
Skawina
krakowski
małopolskie
jak wyżej
12 276 23 30
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1981

Rejestry

0000207272
351431805
944-19-88-407

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej