Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:
1) organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
2) pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
3) promocja i organizacja wolontariatu,
4) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5) organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
6) pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
7) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

O aktualnych działaniach Fundacji można przeczytać na stronie internetowej Fundacji.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
Engestroma 22 lok. 6
60-571 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
601 152 561, 607 093 040
kontakt telefoniczny
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. pierwsze piętro.
1992

Rejestry

0000023852
632238784
781-16-78-076
2004 roku

Ludzie organizacji

Maria Witak - prezes
Dorota Kurek - sekretarz
Julita Gemza - wiceprezes
Elżbieta Kieniewicz - członek
Małgorzta Frankiewicz - członek

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2006 rok - 106.805,18 zł.
2007 rok - 160.197,42 zł.
2008 rok - 692.494,36 zł.
2010 rok - 707.238,03 zł.
2011 rok - 522.283,29 zł.
2012 rok - 644.190,47 zł.
2013 rok - 712.296,89 zł.
2014 rok - 847.932,39 zł.
- Ogólnie na działania statutowe