Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych
Widoma 51
32-095 Widoma
Polska
Iwanowice
krakowski
małopolskie
jak wyżej
12 388 42 11
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2013

Rejestry

0000457027
122828948

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna