Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sportivo"

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sportivo"
Bł. Jolenty 5
62-200 Gniezno
Polska
Gniezno
gnieźnieński
wielkopolskie
jak wyżej
698 896 531
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

302097299
784-24-88-454

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna