Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży "Cem"

forma prawna:

fundacja

O nas

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży "Cem"
Ks. Bronisława Markiewicza 9
87-134 Górsk
Polska
Zławieś Wielka
toruński
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2013

Rejestry

0000456207
341417368

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców