Spółdzielnia Socjalna INVEST

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,

Adres siedziby, kontakt

Spółdzielnia Socjalna INVEST
Zaułek 11
57-400 Nowa Ruda
Polska
Nowa Ruda
kłodzki
dolnośląskie
jak wyżej
730 090 302, 74 814 34 80
74 814 34 80
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000432853
021962116
885-16-36-239

Ludzie organizacji

Lucyna Basista - Prezes
Iwona Skulska - Wiceprezes
Bartosz Basista - Prokurent

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: