Spółdzielnia Socjalna "Marzenie"

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

Spółdzielnia założyła Klub dziecięcy KRECIK, który mieści się w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 30 J. W sierpniu 2013 r uzyskaliśmy wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku 1-4 lat, którym oferujemy zajęcia edukacyjne, rytmiczne, warsztaty plastyczne, elementy gimnastyki korekcyjnej oraz naukę jęz. angielskiego. Dzięki pomocy uzyskanej z programu Maluch 2013 - edycja II udało się nam znacznie obniżyć koszt miesięczny opieki nad dziećmi.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Spółdzielnia Socjalna "Marzenie"
Franciszkańska 8 lok. 19
16-400 Suwałki
Polska
Suwałki
Suwałki
podlaskie
jak wyżej
509 161 026
Mailowo. Chwilowo siedziba jest pod adresem prywatnym.
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2013

Rejestry

0000448972
200760153
844-23-51-338

Ludzie organizacji

Wioletta Jóźwiak - Prezes Zarządu
Monika Jakubowska - Wiceprezes Zarządu
Anna Rant - Członek Zarządu
Andrzej Domański - Członek Zarządu
Monika Zielińska - Członek Zarządu

Struktura

Klub dziecięcy Krecik, ul. Pułaskiego 30J, 16-400 Suwałki.

Ekonomia społeczna

organizacja zajęć dla dzieci
opieka i wychowanie przedszkolne
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów: