Fundacja "Afryka Connect"

forma prawna:

fundacja

O nas

1. Stworzenie dobrych relacji między narodem polskim i Afryką; 2. Centrum informacji w oparciu o rozwój gospodarczy Polski i krajów Afryki; 3. Promocja Afryki w zakresie kultury, turystyki i handlu w Polsce; 4. Promocja polskiej kultury, turystyki i handlu w Afryce; 5. Kultywowanie tradycji narodowych; 6. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Afryki w Polsce i Polaków w Afryce; 7. Organizowanie konferencji i seminariów; 8. Wsparcie działalności charytatywnej; 9. Wspieranie wymiany studentów między Afryką a Polską w celu stworzenia wspólnych stosunków między nami.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Afryka Connect"
Górczewska 210 lok. 57
01-460 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
afrycon.org
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000435278
146329860

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej