Stowarzyszenie Hejnał Trąbki

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Wzmocnienie więzi miejscowej ludności z "małą ojczyzną", pielęgnowanie jej tradycji i dziedzictwa; 2. Rozwinięcie aktywności oświatowej i kulturalnej; 3. Rozwinięcie aktywności sportowej, turystycznej i rekreacyjnej; 4. Promocja i rozwój aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców; 5. Zwiększenie poziomu integracji społecznej mieszkańców, środowisk i instytucji lokalnych; 6. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej; 7. Ochrona przyrody i środowiska; 8. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury; 9. Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców; 10. Profilaktyka alkoholowa i leczenie uzależnień.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Hejnał Trąbki
Trąbki 340
32-020 Trąbki
Polska
Biskupice
wielicki
małopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000424169
122625151

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej