Stowarzyszenie "Mój Dom - Nasza Przestrzeń"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz mieszkańców ziemi bytowskiej i ochrony wartości w odniesieniu do zagadnień niżej eksponowanych: 1. Działalność na rzecz szeroko pojętej ekologii i środowiska naturalnego; 2. Współdziałanie, kształtowanie i kontrola prowadzenia polityki przestrzennej; 3. Wspieranie demokracji, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz umacnianie idei samorządowych w środowisku lokalnym; 4. Działanie na rzecz racjonalnego, zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju ziemi bytowskiej; 5. Ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz środowiska zamieszkania człowieka.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Mój Dom - Nasza Przestrzeń"
Styp-Rekowskiego 15
77-100 Bytów
Polska
Bytów
bytowski
pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000431422
221728006
842-17-69-788

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej