Ekologiczny Serwis Prawny

forma prawna:

fundacja

O nas

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Ekologiczny Serwis Prawny
Bandurskiego 22 lok. 4
31-515 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000434538
122672073
677-23-71-484

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej