Stowarzyszenie Nasza Ferajna

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem stowarzyszenia jest: 1. Upowszechnianie animaloterapii, a zwłaszcza dogoterapii jako metody rehabilitacji. 2. Prowadzenie terapii z udziałem wyszkolonych zwierząt, mającej na celu propagowanie aktywności, pomoc i rehabilitację osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i niedostosowanych społecznie. 3. Promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. 4. Działania na rzecz integracji społecznej i zmniejszania marginalizacji grup zagrożonych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. 5. Ekologia i ochrona zwierząt oraz działalność charytatywna. 6. Promowanie korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Nasza Ferajna
Pikulicka 20
37-700 Przemyśl
Polska
Przemyśl
Przemyśl
podkarpackie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000432776
180885059

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej