Związek Młodzieży Wiejskiej

Rural Youth Union

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Nasze działania skierowane są głównie do młodzieży z terenów wiejskich. Staramy się pomóc im rozwijać się, inwestować w siebie i zdobywać nowe kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia, które organizujemy. Naszą mocną stroną jest współpraca międzynarodowa, działamy również przy Wolontariacie Europejskim. Organizujemy także coś dla najmłodszych - kolonie, zimowiska, półkolonie.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Związek Młodzieży Wiejskiej
Waszyngtona 73 lok. 15
42-280 Częstochowa
Polska
Częstochowa
Częstochowa
śląskie
jak wyżej
34 324 97 25
poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 15:00, korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. 3. piętro kamienicy.
1928

Rejestry

0000179144

Ludzie organizacji

Struktura

ok. 20 kół
Związek Młodzieży Wiejskiej

Przynależność do związków, porozumień, sieci

różnoraka współpraca z organizacjami europejskimi

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego