Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Ciekocka-Świerczyńska"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych "Ciekocka-Świerczyńska"
Al. Solidarności 34
25-323 Kielce
Polska
Kielce
Kielce
świętokrzyskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000419543
260604305

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej