Fundacja "Twoja Pasja"

forma prawna:

fundacja

O nas

1. Rozwój edukacji i kultury fizycznej; 2. Propagowanie, wspieranie i realizacja inicjatyw związanych ze sportem i rekreacją; 3. Nauka, edukacja i wychowanie; 4. Działalność kulturalno-oświatowa; 5. Działalność charytatywna; 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 7. Promocja i organizacja wolontariatu.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Twoja Pasja"
Włoska 8b lok. 23
30-638 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000418114
122765811

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej