Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie
Mściów 100
27-600 Mściów
Polska
Dwikozy
sandomierski
świętokrzyskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000417323
260599490

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej