Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Nasza Szkoła"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Nasza Szkoła"
Pietrzyków 25
62-310 Pietrzyków
Polska
Pyzdry
wrzesiński
wielkopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000411514
302054841

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej