Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mam Przyszłość"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Mam Przyszłość"
Konopackich 6a lok. 1
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2012

Rejestry

0000411036
341278406

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej