Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. działalność mającą na celu poszerzanie wiedzy na temat historii Dolnego Śląska.
2. upowszechnianie wiedzy na temat historii Dolnego Śląska dla społeczności lokalnej.
3. ochrona i opieka dóbr kultury i ośrodków historycznych Dolnego Śląska.
4. poszukiwanie i archiwizacja materiałów i wiedzy na temat historycznych wydarzeń, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku.
5. poszukiwanie obiektów związanych z historią.
6. eksploracja obiektów w celu poznania ich przeznaczenia i udostępnienia społeczeństwu.
7. kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza"
Daszyńskiego 11A
58-304 Wałbrzych
Polska
Wałbrzych
Wałbrzych
dolnośląskie
Stowarzyszenie "Dolnośląska Grupa Badawcza"
Senatorska 34 lok. 3, 58-316 Wałbrzych
500 203 101
www.sdgb.eu
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Wysokie schody.
2012

Rejestry

0000407288
021819703

Ludzie organizacji

Michał Szura - Skarbnik
Tomasz Jurek - Prezes
Dariusz Gwiazda - Wiceprezes
Bogusław Guzy - Wiceprezes
26

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego