Spółdzielnia Socjalna "Sztuka Smaku"

forma prawna:

spółdzielnia socjalna

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Adres siedziby, kontakt

Spółdzielnia Socjalna "Sztuka Smaku"
Zgłobień 73
36-046 Zgłobień
Polska
Boguchwała
rzeszowski
podkarpackie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2011

Rejestry

0000404057

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców