Stowarzyszenie "Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk - Osiek"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Do celów stowarzyszenia należy: 1. Rozwój działalności turystycznej, technicznej i informacyjnej wśród osób interesujących się motocyklami, w szczególności zabytkowymi, 2. Działalność polegająca na kierunkowaniu zainteresowań członków i sympatyków stowarzyszenia oraz osób niezrzeszonych współpracujących ze stowarzyszeniem w stronę zamiłowania do turystyki motocyklowej, szerzenia kultury technicznej, restaurowania motocykli oraz doskonalenia technik jazdy na motocyklu, 3. Integracja środowiska motocyklistów ze społecznością lokalną, 4. Podejmowanie działań społecznie użytecznych na rzecz miasta i gminy Wyrzysk, 5. Promowanie miasta i gminy Wyrzysk oraz jej mieszkańców, 6. Wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego, 7. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 8. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społecznościami, 9. Organizowanie

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Sekcja Motocyklowa Old Wings Wyrzysk - Osiek"
Przemysłowa 13
89-333 Osiek nad Notecią
Polska
Wyrzysk
pilski
wielkopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2011

Rejestry

0000382697
301719391
764-26-55-663

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej