Stowarzyszenie Fotoreporterów

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- sztuki wizualne, wzornictwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Fotoreporterów
Grochowska 341 lok. 243
03-822 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2011

Rejestry

0000379123
142904361
113-28-33-660

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej