Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca
Kościuszki 61
38-200 Jasło
Polska
Jasło
jasielski
podkarpackie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000369817
180650215
685-23-10-160

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej