Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Gnieźnie

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Gnieźnie
Gniezno
Gniezno
Polska
Gniezno
gnieźnieński
wielkopolskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

0000154454

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna