Fundacja "Czarny Kot"

forma prawna:

fundacja

O nas

Cele Fundacji to działanie na rzecz poprawy warunków bytu kotów bezdomnych i wolno żyjących poprzez m.in.:
1. ograniczenie ich populacji przez ich sterylizacje,
2. udzielanie bezpośredniej pomocy kotom poszkodowanym, chorym, wymagającym natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, zagrożonym w jakikolwiek sposób,
3. dokarmianie wolno żyjących i bezdomnych kotów,
4. zapewnienie kotom wolno żyjącym i bezdomnym schronień przed warunkami pogodowymi poprzez stawianie łatwo dostępnych dla nich budek,
5. kształtowanie postaw poszanowania życia wszystkich istot, prowadzenie działań promujących odpowiedzialne i humanitarne traktowanie zwierząt,
6. prowadzenie miejsc opieki nad zwierzętami: domów opieki tymczasowej, schronisk i innych o podobnym charakterze,
7. rozpowszechnianie informacji o kotach czekających na adopcję, przygotowywanie kotów do adopcji,
8. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
9. współdziałanie z właściwymi

Obszary działań

- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Czarny Kot"
Matejki 26e lok. 3
72-100 Goleniów
Polska
Goleniów
goleniowski
zachodniopomorskie
jak wyżej
Preferowany jest kontakt mailowy
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000371806
320934321
856-18-36-728
2013 roku

Ludzie organizacji

Halina Grzeszczuk - prezes
Barbara Grzeszczuk - sekretarz
Justyna Grzeszczuk - zastępca prezesa

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Przekazane przez Darczyńców środki Fundacja "Czarny Kot" zamierza przeznaczyć jedynie na sterylizację kotów wolno żyjących w celu ograniczenia ich niekontrolowanego rozrodu, leczenie kotów oraz ich dokarmianie. Fundacja nie przeznacza wskazanych środków finansowych na pokrycie jakichkolwiek kosztów działania organizacji.