Klub Sportowy "Ruszcza"

forma prawna:

stowarzyszenie kultury fizycznej

O nas

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Klub Sportowy "Ruszcza"
Stanisława Knothego 50
28-230 Ruszcza
Polska
Połaniec
staszowski
świętokrzyskie
jak wyżej
502 052 991
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

260350610
866-17-12-894

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna