Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1. inicjowanie i wspieranie wszelkich form badania i doskonalenia metod nauczania języka rosyjskiego
2. ułatwianie przepływu informacji dotyczących uczenia się i nauczania języków obcych
3. współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami języka rosyjskiego
4. utrzymanie kontaktów i współpraca z ośrodkami nauczania języka rosyjskiego w kraju na świecie
5. inicjowanie działań na rzecz promocji nauczania i uczenia się języka rosyjskiego.
6. inicjowanie i wspieranie działań związanych z uczestniczeniem dzieci i młodzieży w edukacji i kulturze, popularyzowaniem dziedzictwa kulturowego własnego narodu oraz komunikacją międzykulturową.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
Przy Bażantarni 13 lok. 20
02-793 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
692 638 620
22 448 43 88
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000359428
142454857

Ludzie organizacji

Ludmiła Szypielewicz - Prezes Zarządu
Renata Kwiatosz - Wiceprezes Zarządu
Mariusz Adamiec - Wiceprezes Zarządu
Iwona Zielińska - Członek Zarządu
Barbara Borowy - Członek Zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Międzynarodowa Assocjacja nauczycieli języka rosyjskiego i literatury (MAPRYAL)

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego