Ośrodek "Misericordia" Caritas

O nas

Nasza działalność ma charakter społeczno-opiekuńczy, charytatywny i edukacyjny, przez który powalamy się odnaleźć w społeczeństwie osobom z niepełnosprawnością ruchową i umysłową, osobom bezrobotnym, bezdomnym, potrzebującym wsparcia i pomocy drugiego człowieka.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Ośrodek "Misericordia" Caritas
Warszawska 15
21-500 Biała Podlaska
Polska
Biała Podlaska
Biała Podlaska
lubelskie
jak wyżej
83 342 05 83, 83 342 05 73
83 342 05 73 wew. 24
caritasbp.pl
w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2006

Rejestry

537-23-45-324

Ludzie organizacji

Ks. Jacek Guz - Dyrektor
Ewa Borkowska - Kierownik WTZ
Anna Utka - Kierownik ŚDS
Andrzej Hojna - Kierownik CIS

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego