Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Działalność Stowarzyszenia to:

1. Pielęgnowanie regionalnych zwyczajów, tradycji oraz miejscowej kuchni. Odbywa się to poprzez:
-Prowadzenie zespołu tańców ludowych (od 2011 roku),
-Promocję spółki kokotowskiej jako dania regionalnego,
-Przedstawianie jasełek dla mieszkańców parafii Strumiany (od 2009 roku). Jasełka przedstawiane były na Małopolskim Przeglądzie Kolęd i Jasełek w Mistrzejowicach (2011) oraz na Przeglądzie Przedstawień Jasełkowych w Zatorze (2012),
-Peprezentowanie powiatu wielickiego wraz z paniami z Koła Gospodyń na Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach (od 2010 roku). Stowarzyszenie przedstawiało tam zwyczaj kiszenia kapusty oraz zwyczaj chodzenia śmigustników z Siudą Babą.
Stowarzyszeniu Przyjaciół Kokotowa w roku szkolnym 2010/2011 przyznano tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów" pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i umieszczono na ogólnopolskiej mapie pozaszkolnych miejsc

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- edukacja kulturalna
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa
Kokotów 3
32-002 Kokotów
Polska
Wieliczka
wielicki
małopolskie
jak wyżej
500 181 998
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000346889
121126010
683-20-47-185

Ludzie organizacji

Renata Palińska - prezes
Edyta Węgrzyn - v-ce prezes
Małgorzata Knapik - sekretarz
Agnieszka Duda - skarbnik
Wiesława Stanek - członek
47

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego