Stowarzyszenie Vox Domini

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej na obszarze Polski, na terenie gminy i miasta Prusice, 2. Popularyzowanie twórczości muzycznej w Polsce i za granicą, 3. Społeczno-religijno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia społeczeństwa, 4. Kształtowanie i umacnianie religijno-patriotycznych postaw obywatelskich swoich członków, 5. Kształtowanie postaw czynnego zaangażowania na rzecz ludzi będących w potrzebie oraz troska o rozwój osobowy członków chóru i adresatów jego działalności w oparciu o uniwersalne wartości humanistyczne, 6. Wspieranie i wzbudzanie aktywności jednostek i grup społecznych w zakresie podejmowania i realizacji przedsięwzięć promujących miasto i gminę Prusice, 7. Wspieranie i animowanie społecznych inicjatyw lokalnych w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego, tradycji narodowej, muzyki sakralnej i ludowej, 8. Upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa i czynnego wypoczynku szczególnie dla dzieci i młodzieży, 9. Działanie na rzecz

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Vox Domini
Jana Pawła II 7
55-110 Prusice
Polska
Prusice
trzebnicki
dolnośląskie
jak wyżej
71 312 62 29
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2010

Rejestry

0000346847
021171107
915-17-65-308

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej