Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne "Posłanie"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne "Posłanie"
Błękitna 24
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne "Posłanie"
skr. poczt. 100, 87-101 Toruń 3
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000343395
340310119

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców