Stowarzyszenie "Wiki w Polsce"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

- upowszechnianie dostępu do oświaty i dóbr kultury za pomocą internetu; - umożliwianie włączenia się w tworzenie materiałów edukacyjnych i dóbr kulturalnych szerokiemu kręgowi osób; - promowanie zasad otwartego dostępu do materiałów edukacyjnych.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Wiki w Polsce"
Kocurki 1a lok. 2
80-822 Gdańsk
Polska
Gdańsk
Gdańsk
pomorskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000340403
220897379
583-30-85-307

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej