Polskie Stowarzyszenie Masażu i Terapii Dźwiękiem Metodą Petera Hessa

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

1. Propagowanie i upowszechnianie masażu i terapii dźwiękiem metodą Petera Hessa, 2. Reprezentowanie stowarzyszenia na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, 3. Wspieranie działalności statutowej członków stowarzyszenia, 4. Rzecznictwo interesów członków stowarzyszenia w sprawach wspólnych; inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, 5. Rozwijanie współpracy, kształtowanie standardów działania oraz umacniania poczucia tożsamości środowiska członków stowarzyszenia, 6. Dbałość o wysoki poziom działalności edukacyjnej członków stowarzyszenia we współpracy z uczelniami wyższymi, środowiskiem akademickim, instytucjami naukowo - badawczymi, pracownikami naukowymi oraz jednostkami oświatowo - wychowawczymi, 7. Współpraca z administracją publiczną wszystkich szczebli oraz organizacjami pozarządowymi, 8. Prowadzenie edukacji i profilaktyki zdrowotnej w różnych dziedzinach nauk w formie wykładów, szkoleń, seminariów, kursów i prezentacji, 9.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Polskie Stowarzyszenie Masażu i Terapii Dźwiękiem Metodą Petera Hessa
Garbicz 16a
66-234 Garbicz
Polska
Torzym
sulęciński
lubuskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000336849
080413582
429-00-59-468

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej