Stowarzyszenie "Socjum Kępno i Okolice"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie „Socjum i okolice”
Nazywane jest pierwszą oddolną inicjatywą społeczeństwa obywatelskiego na naszym regionie. Powstało w sierpniu 2009 roku z inicjatywy użytkowników strony www.kepnosocjum.pl . Strona istnieje od 1 czerwca 2008 roku, akcje w terenie prowadzone są od marca 2009r.

Strona http://kepnosocjum.pl/
Strona - portal społecznościowy, skarbnica wiedzy o naszym regionie współtworzona przez jej użytkowników. Serce działań Stowarzyszenia. Tutaj są inicjowane wszystkie akcje, tutaj rodzą się pomysły. Obecnie strona ma około 500 użytkowników. W swoich zbiorach gromadzi kilkadziesiąt tysięcy zdjęć Kępna i okolic pogrupowanych w tematycznych galeriach. Są wśród nich zarówno zdjęcia współczesne, jak i przedwojenne unikaty. Nigdzie na świecie nie ma więcej zdjęć związanych z historią Kępna. Na stronie są także filmy związane z Kępnem, pliki do pobrania z ciekawymi opracowaniami historycznymi lub innymi źródłami oraz różnorodne tematy na forum. Można tu dyskutować

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Socjum Kępno i Okolice"
Powstańców Wielkopolskich 1a
63-600 Hanulin
Polska
Kępno
Kępiński
wielkopolskie
jak wyżej
603 935 059
pon. - pt. po 16:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000334583
301183430
619-19-97-779
2011 roku

Ludzie organizacji

Patrycja Karwan-Makosch - prezes zarządu
Henryk Grzesiak - zastępca prezesa zarządu
Jarosław Kobalczyk - skarbnik
Dominik Makosch - sekretarz
Irena Sadek - członek zarządu
32

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe