Fundacja "Instytut Profilaktyki Zakażeń"

Foundation for the Infection Prevention Institute

forma prawna:

fundacja

O nas

Jesteśmy organizacją pozarządową o charakterze "non-profit", która została powołana w celu:
- popularyzowania idei nowoczesnej diagnostyki, profilaktyki i racjonalnej terapii chorób zakaźnych i zakażeń, w tym związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
- wspierania nowatorskich rozwiązań oraz działalności naukowo-badawczej w zakresie epidemiologii, diagnostyki, profilaktyki i terapii chorób zakaźnych i zakażeń;
- stymulowania rozwoju i upowszechniania szczepień ochronnych oraz innych nowoczesnych technologii w zakresie epidemiologii, diagnostyki, profilaktyki i racjonalnej terapii chorób zakaźnych i zakażeń
- współpracy z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym profilu i zbieżnych celach

Oferujemy różne formy współpracy, w tym:
- organizację szkoleń, konferencji, seminariów, kursów, warsztatów, sympozjów, wystaw, prezentacji, debat,
- działalność wydawniczą, inicjatywy medialne, współtworzenie portali internetowych o charakterze naukowym i

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Instytut Profilaktyki Zakażeń"
Zaściankowa 4d lok. 5
02-989 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
601 482 692
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000338301
142040819
951-22-95-322

Ludzie organizacji

Paweł Grzesiowski - Prezes Zarządu, Fundator

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców