Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

forma prawna:

fundacja

O nas

Celami Fundacji są:
1) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
2) promocja idei społeczeństwa obywatelskiego, ładu demokratycznego i gospodarki rynkowej,
3) inspirowanie i popieranie tworzenia przedsiębiorstw społecznych,
4) rozwój współpracy z organami samorządu terytorialnego oraz terenowej administracji rządowej i udzielanie jej niezbędnej pomocy doradczej w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej,
5) kreowanie przedsiębiorczości społecznej, partnerstwa i rzetelnej konkurencji.

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez:
a) organizowanie działalności badawczej i promocyjnej w sferze przedsiębiorczości społecznej w formie:
- seminariów i konferencji poświęconych przedsiębiorczości społecznej,
- organizacji warsztatów poświęconych tworzeniu i finansowaniu przedsiębiorstw społecznych,
- uczestnictwa w przedsięwzięciach promujących tworzenie przedsiębiorstw społecznych oraz ich

Obszary działań

- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące, osoby pracujące zagrożone zwolnieniem,
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Adres siedziby, kontakt

Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej
Rakowicka 10b lok. 10
31-511 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 423 76 05
12 293 50 51
www.mfes.pl
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000335921
121036441
675-14-22-207

Ludzie organizacji

Jakub Głowacki - członek zarządu
Rafał Sułkowski - prezes zarządu
Andrzej Grzybek - członek zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego