Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Quick Parquet Sokół Przytyk

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Obszary działań

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Quick Parquet Sokół Przytyk
Warszawska 23
26-650 Przytyk
Polska
Przytyk
radomski
mazowieckie
jak wyżej
48 618 01 19
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000349620
140379459
948-24-21-560

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej