Fundacja "Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego"

forma prawna:

fundacja

O nas

Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu "Dookoła Świata za Pomocną Dłoń", który nawiązuje do zainicjowanej przed 25 laty idei Szkoły pod Żaglami. Na jej potrzeby wybudowano wtedy barkentynę Pogoria, która wylansowała Polskę jako pioniera współczesnych żaglowców rejowych, czego dowodem są kolejne żaglowce wybudowane w Polsce, a pływające pod wieloma banderami na świecie.

Fundacja, oprócz zbierania funduszy na swoją działalność statutową, w ramach dodatkowej działalności gospodarczej zamierza:
- prowadzić portal internetowy, który oprócz funkcji informacyjnej i edukacyjnej będzie integrował środowisko osób biorących udział w programie Szkoły pod Żaglami i stanowił platformę do wymiany poglądów i opinii, nawiązywania bezpośrednich kontaktów, itp.
- prowadzić działalność wydawniczą m.in. poprzez wydawanie książek, podręczników, czasopism żeglarskich i wydawnictw elektronicznych,
- organizować różnego rodzaju eventy jak: festiwale filmowe, regaty żeglarskie, imprezy

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego"
Solec 180
05-532 Solec
Polska
Góra Kalwaria
piaseczyński
mazowieckie
jak wyżej
89 521 89 85
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000329604
141841664
123-11-83-053
2009 roku
91 1020 1156 0000 7102 0110 8885

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców

Wykorzystanie środków z 1% podatku