Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał jesienią 2007r. jako sekcja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu. Nie przypuszczano wtedy, jak niezwykle trafna była to decyzja . O sukcesie tego przedsięwzięcia świadczy fakt, iż po roku funkcjonowania Uniwersytetu liczba jego słuchaczy podwoiła się, a obecnie w czwartym roku swojej działalności ZU3W liczy 340 słuchaczy. Od czerwca 2009r Uniwersytet istnieje już jako samodzielne stowarzyszenie posiadające osobowość prawną. Działa na podstawie własnego statutu, który określa najważniejsze zadania:

1. Zachowanie i zwiększenie sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków
2. Aktywizacja społeczna osób starszych.
3. Integracja międzypokoleniowa

Dla osiągnięcia wymienionych celów ZUTW organizuje dla swoich członków:
1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin;
2. zajęcia seminaryjne z dyscyplin objętych wykładami;
3. lektoraty języków obcych;
4. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej;
5.

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Łęczycka 24
95-100 Zgierz
Polska
Zgierz
zgierski
łódzkie
jak wyżej
512 251 063
pn. w godz. 13.00 - 17.00, czw. w godz. 10.00 - 14.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000329932
100695996
732-21-27-201

Ludzie organizacji

Alina Łęcka-Andrzejewska - prezes
Alicja Krzemieńska-Beker - wiceprezes
Małgorzata Łęcka - sekretarz
Alfreda Witczak - skarbnik
Jadwga Łabuda, Anna Gałkiewicz, Krystyna Szrenk - członek zarządu
270

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego