Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina" w likwidacji

forma prawna:

stowarzyszenie

jednostka w stanie likwidacji

O nas

Stowarzyszenie "Drabina" prowadzi działalność statutowa nieodpłatną od czerwca 2009r. głównie na terenie Gminy Krynki w Województwie Podlaskim. Nasze działanie skierowane jest do społeczności lokalnej, głównie do dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Organizujemy warsztaty twórcze, prowadzimy zajęcia socjoterapeutyczne, jesteśmy inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie naszego miasteczka. Prowadzimy pedagogizację rodziców oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wspieramy rodziny w trudnej sytuacji życiowej, szerzymy ideę wolontariatu oraz upowszechniamy kulturę fizyczna wśród mieszkańców Krynek.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności terapeutyczno-edukacyjnej, kulturalnej i sportowej, zwłaszcza w zakresie organizowania zajęć i warsztatów twórczych dla osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych , a także wspieranie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Stowarzyszenie

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- film
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych Społecznie "Drabina" w likwidacji
Grochowa 9
16-120 Krynki
Polska
Krynki
sokólski
podlaskie
jak wyżej
511 760 235
telefonicznie lub mailowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000332564
200286237
545-17-87-909

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego