Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem działalności stowarzyszenia jest troska o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz działania ułatwiające powszechną edukację polonistyczną, w szczególności: 1) badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego, 2) doskonalenie programów kształcenia polonistycznego, 3) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia, 4) ułatwianie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej, 5) reprezentowanie członków stowarzyszenia, popieranie ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów
Kolektorska 9 lok. 11
01-692 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
swnp.waw.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000328650
142551170

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej