Polskie Towarzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT Poland

Polish Orthopaedic Manipulative Physiotherapists Association

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz propagowania stosowania i rozwoju Terapii Manualnej w Polsce.

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Polskie Towarzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej OMT Poland
Świętokrzyska 30 lok. 97
00-116 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000330010
141880084
525-24-56-848

Ludzie organizacji

Ernest Wiśniewski - Prezes
Roman Włodarczyk - Wiceprezes
Marlena Stelmaszczyk - Sekretarz
16

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Czlonek RIG w IFOMPT

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej