Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Mr Cat’s Black Sheep Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja Czarna Owca powstała w 2009 roku w Polsce i jest organizacją, która nie tylko zajmuje się bieżącą pomocą zwierzętom, ale również mówi o prawach zwierząt.

Co dokładnie robimy?

Ratujemy - codziennie ratujemy zwierzęta, nie dzielimy ich na lepsze i gorsze, każde zwierzę, które trafia do Fundacji otrzymuje pomoc i nasze zaangażowanie. Bez względu na to, jakiego jest gatunku.

Edukujemy - prowadzimy działania edukacyjne, promujemy wolontariat na rzecz zwierząt, organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia, wspieramy białoruskie, ukraińskie i polskie organizacje wyposażając je w wiedzę, by efektywniej działały na rzecz zwierząt, opracowujemy raporty i publikacje książkowe, realizujemy filmy i spoty, by mówić o prawach zwierząt i kształtować pełen empatii i szacunku stosunek do wszystkich zwierząt.

Inspirujemy - zachęcamy ludzi do zmiany, mówimy o prawach zwierząt, diecie roślinnej wskazując, jaki nasze działania i decyzje mają wpływ na zwierzęta i ich

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota
Na Szaniec 23 lok. 36
31-560 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
kontakt telefoniczny i mailowy, biuro jest otwarte dla osób z zewnątrz w godz. 10.00 - 18.00 w każdy czwartek
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000325626
120874878
675-14-10-960
2013 roku

Ludzie organizacji

Tomasz Argasiński - członek zarządu
Joanna Wydrych - członkini zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Leczenie zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.
- Konkretny program/cel
Leczenie zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji.