Fundacja Czarna Owca Pana Kota - nr KRS: 0000325626

Mr Cat’s Black Sheep Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundacja Czarna Owca Pana Kota jest powstałą w marcu 2009 roku organizacją pozarządową zajmującą się pomocą bezdomnym kotom, oraz upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy z zakresu ich humanitarnego traktowania. Fundacja prowadzi działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dorosłych, promuje wolontariat na rzecz zwierząt, a także realizuje filmy dokumentalne i wydaje publikacje na temat pomocy zwierzętom.

Fundacja prowadzi:
- bieżące działania na rzecz wolno-bytujących kotów - dokarmianie ich i budowanie domków,
- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży,
- działania promocyjne, akcje i kampanie w tym realizowanie filmów dokumentalnych, wydawanie publikacji na temat sytuacji zwierząt,
- cykle spotkań otwartych,
- poradnictwo z zakresu kociej behawiorystyki,
- bazę informacji dla opiekunów zwierząt,
- interaktywną stronę www - www.czarnaowca.org,
- szkolenia profesjonalizujące dla pracowników/pracowniczek, wolonatriuszy/wolontariuszek organizacji

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Czarna Owca Pana Kota
Na Szaniec 23 lok. 36
31-560 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
kontakt telefoniczny i mailowy, biuro jest otwarte dla osób z zewnątrz w godz. 10.00 - 18.00 w każdy czwartek
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. lokal jest położony na parterze
2009

Rejestry

0000325626
120874878
675-14-10-960
2013 roku

Ludzie organizacji

Paulina Skotnicka - członkini zarządu
Joanna Wydrych - członkini zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Koalicja dla Zwierząt

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku