Stowarzyszenie Eko Patrol Karczew

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

- krzewienie świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy i okolic ze szczególnym uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo; - ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska odpadami bytowymi, pobudowlanymi, produkcyjnymi, itp. we współpracy z innymi podobnymi organizacjami oraz organami państwowymi powołanymi w tym celu władzami samorządowymi na wszystkich szczeblach, policją państwową, nadleśnictwem i innymi podmiotami będącymi w stanie dopomóc w realizowaniu celów statutowych stowarzyszenia; - propagowanie postaw obywatelskich wśród członków stowarzyszenia i społeczności gminy.

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Eko Patrol Karczew
Westerplatte 4
05-480 Karczew
Polska
Karczew
otwocki
mazowieckie
jak wyżej
505 670 461, 603 448 396
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000324648
141851786

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej