Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla"

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest uwrażliwienia osób prywatnych, firm i instytucji na problemy ratowania i ochrony zabytków, promowania kultury w świecie, poszukiwania optymalnych programów w zakresie ochrony zabytków i pomników przyrody, a także aktywizowania społeczeństwa do działań na rzecz opieki nad zabytkami. Prowadzi działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

Naczelnym celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. To przede wszystkim ochrona i restauracja obiektów historycznych, zabytkowych założeń parkowych, dóbr kultury,działalność kulturalna, zapobiegająca niszczeniu zabytków kultury materialnej oraz propagowanie ochrony dziedzictwa narodowego i międzynarodowego.

Dodatkową działalnością Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wspieranie lokalnego społeczeństwa, zwłaszcza dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej, popieranie inicjatyw i podejmowanie działań służących ich wszechstronnemu rozwojowi, wspieranie

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla"
Spichrzowa 4 lok. 2
66-400 Gorzów Wielkopolski
Polska
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
lubuskie
jak wyżej
95 720 30 40
95 720 30 40
w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2009

Rejestry

0000321086
080308684
599-30-75-186
2009 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku