Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej - nr KRS: 0000321060

forma prawna:

fundacja

O nas

WIZJA IBRAS
Wyobraźcie sobie edukację jako wielką przygodę, która jest jak wędrówka na szczyt wymaga wysiłku ale daje ogromną radość i satysfakcję.
Wyobraźcie sobie, że uczenie się daje poczucie sensu, rozwija kompetencje potrzebne w rożnych sferach życia.
Wyobraźcie sobie uczniów pracujących w zespołach nad rozwiązaniem zadania, uczniów którzy uczą się od siebie na wzajem.
Wyobraźcie sobie egzamin podczas którego uczniowie rozwiązują zadania w grupie.
Wyobraźcie sobie zajęcia gdzie ADHD nie ma znaczenia. Zajęcia podczas których możesz wstać i przejść się po pomieszczeniu jeżeli tego potrzebujesz, gdzie nie siedzisz w ławkach tyłem do innych osób.
Takiej edukacji chcemy i taka edukację stosujemy. Uważamy, że tylko taka edukacja ma sens i przyszłość.
Edukacja to nasza pasja.

MISJA IBRAS
Wspierać i uzupełniać system edukacji tak, żeby osoby w wieku szkolnym nabywały trzech kluczowych kompetencji:
- umiejętności uczenia,
- kompetencji społecznych

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- Pomoc specjalistyczna, związana z daną dziedziną: ewaluacja oraz inne badania podmiotów ekonomii społecznej
- Aktywizacja lokalna
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej
Osiedle Kalinowe 5b lok. 9
62-090 Rokietnica
Polska
Rokietnica
poznański
wielkopolskie
jak wyżej
61 646 07 38
61 666 13 19
www.ibras.org
w godz. 8.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody, I piętro.
2009

Rejestry

0000321060
301020372
777-30-96-230
2012 roku

Ludzie organizacji

Jacek Sańko - Członek Zarządu
Martyna Markiewicz - Członek Zarządu
Anna Klingsporn - Członek Zarządu

Struktura

Posiadamy dwa biura, główne w Poznaniu oraz drugie w Katowicach - ul. Drzymały 20/6, 40-059 Katowice.

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe