Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem
Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
Wysokie Mazowieckie
wysokomazowiecki
podlaskie
jak wyżej
86 275 23 43
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000320346
200253380
722-15-98-519

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej