Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa - nr KRS: 0000318482

forma prawna:

fundacja

O nas

Akademia Liderów działa na rzecz rozwijania idei przedsiębiorczości i wdrażania postaw innowacyjnych poprzez upowszechnianie Wiedzy 3 Generacji, która daje odpowiedź na pytanie "co powinniśmy robić?", a nie tylko "jak?" i "dlaczego?".

Głównym celem działania Akademii Liderów jest wspieranie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych wśród mikro przedsiębiorców, a także pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw (start-up) opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji.

Akademia Liderów wspiera rozwój pozytywnych relacji między ludźmi, które mają istotny wpływ na rozwój, przepływ i wykorzystanie kapitału wiedzy. Jakość relacji pomiędzy ludźmi jest decydującym impulsem dla dojrzewania i rozkwitu sił twórczych oraz kreatywności.

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Adres siedziby, kontakt

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa
Orzeszkowej 2
05-827 Grodzisk Mazowiecki
Polska
Grodzisk Mazowiecki
grodziski
mazowieckie
jak wyżej
22 734 34 81
22 734 34 81
pon. - pt. w godz. 9.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2008

Rejestry

0000318482
141760010
529-17-68-138
2009 roku

Ludzie organizacji

Katarzyna Tokarska - prezes

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
1. Serwis internetowy Mikroporady.pl - pomoc w zarządzaniu mikro firmą. Mikroporady.pl dostarczają bezpłatne wsparcie na każdym etapie działalności gospodarczej, od podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej aż do zamknięcia, przekształcenia lub zawieszenia. Zawartość Serwisu ma różne powiązania: wzory dokumentów do pobrania, edytowania i samodzielnego dostosowania do własnych potrzeb (umowy i regulaminy w wielu wariantach i wersjach ) są powiązane z rekomendacjami ,poradami i instrukcjami. Wzory dokumentów (Umowy i Regulaminy) oraz rekomendacje, porady i instrukcje można znaleźć zarówno w etapach działalności firmy jak też są przypisane merytorycznie do kategorii: zatrudnianie, zarządzanie, administracja, podatki i rachunkowość, promocja i reklama, IT, prowadzenie działalności. Aby ułatwić korzystnie z dokumentów zostały one opatrzone dodatkowymi uwagami i odniesieniami do orzecznictwa oraz komentarzy. Każda umowa i regulamin zawiera instrukcję korzystania z dokumentu, która pozwoli na sprawną pracę z dokumentem. Wszystkie treści przygotowywane są przez zespół prawników i ekspertów z dziedziny zarządzania. Serwis zawiera także case'y - przykłady z życia. 2. Cykl Wystaw "Prywaciarze - początki polskiej przedsiębiorczości" - pojęcie „prywaciarz” ma charakter pejoratywny. W związku z powyższym Akademia Liderów realizuje Cykl ogólnopolskich Wystaw „Prywaciarze – początki polskiej przedsiębiorczości” jako społeczną akcje proponującą zmianę tego wizerunku. Wystawy mają na celu przedstawienie konkretnych historii mikro przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem wieloaspektowości merytorycznej realizacji projektu oraz zaprezentowania ludzi wielu zawodów i uprawiających prawdziwe rzemiosło. Polaków zawsze charakteryzowała przedsiębiorczość. Wprawdzie nie zawsze towarzyszyły jej możliwości finansowe i sprzyjały warunki rynkowe, ale nie zmienia to faktu, że na przestrzeni dziesięcioleci Polacy odznaczali się inicjatywą. Jej efektem było powstawanie firm całkiem małych, jednoosobowych, i bardzo dużych, działających niekiedy bardzo prężnie. Nie brakło wśród nich i takich, które wywarły długotrwały wpływ na obraz gospodarki kraju. Bohaterowie wystawy nie byli na ogół ludźmi sukcesu, także finansowego. Często przegrywali z agresywnym wobec nich państwem. Jednak stali się prekursorami normalnego, wolnego rynku. Cykl Wystaw „Prywaciarze” ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią polskiej mikro przedsiębiorczości oraz poszerzenie wiedzy na ten temat. Liczymy, że przedstawione idee, promocja inicjatywy i polskiej mikro przedsiębiorczości przyczynią się do upowszechnienia wiedzy o dorobku i wkładzie Polaków w rozwój gospodarczy Polski. Inauguracja Cyklu Wystaw odbyła się w lipcu 2012 roku w Senacie RP. 3. Mikro Głos Mikro Przedsiębiorców - Badanie sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw - Projekt badań obszaru pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie dostępu i partycypacji w pomocy publicznej mikro i małych przedsiębiorców, z jednej strony jest związany z zagadnieniem roli i stanu mikro i małych przedsiębiorców w relacji do średnich i dużych przedsiębiorstw, które było już przedmiotem badania i konferencji w Senacie RP przy współudziale Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Kancelarii Juris, a z drugiej strony jest refleksją nad wynikami udzielania pomocy publicznej za 2010 r. przedstawionych Sejmowi przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na początku 2012 r. Niepokojące wyniki były przyczyną przygotowania Projektu, całej serii badań, których wstępne wyniki mają stać się przedmiotem Posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP, które zostanie przeprowadzone z udziałem Parlamentarzystów, przedstawicieli poszczególnych resortów, osób reprezentujących organizacje zrzeszające mikro i małych przedsiębiorców, jak i samych mikro i małych przedsiębiorców. Badanie podjęły się przeprowadzić Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Oddział w Warszawie pod kierownictwem dr Bohdana Wyżnikiewicza, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości dr Bogusława Federa i Kancelaria Juris przy współfinansowaniu Ministra Gospodarki. Badania jako, że przeprowadzane w uzgodnieniu z Komisją Gospodarki Narodowej Senatu RP odbywają się pod patronatem Senatu RP. 4. Mój Pierwszy Biznes - Walt Disney powtarzał: „Jeśli możesz o tym marzyć – możesz tego dokonać”. Taki też cel mają warsztaty inspiracyjne pod tytułem „Mój Pierwszy Biznes” przygotowane i prowadzone przez Fundację Projekt jest dedykowany uczniom klas maturalnych. Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji i wykształcenia, podniesienie świadomości ekonomicznej, promocja rozwoju opartego na wiedzy w zakresie edukacji ekonomicznej oraz propagowania wiedzy o teorii i praktyce innowacyjności i przedsiębiorczości. 5. E-wychowanie dzieci w duchu przedsiębiorczości - głównym założeniem projektu jest wskazanie nowych mediów i technologii w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych wśród dzieci w sposób przyjazny i bezpieczny. Projekt został zaplanowany jako bezpośrednie spotkania z lokalnymi społecznościami szkolnymi. Jako wzmocnienie treści przekazywanych w trakcie prezentacji projekt zakłada wydanie publikacji w formie broszur informacyjnych, udostępnienie informacji na stronach internetowych Fundacji i organizacji kooperujących przy realizacji projektu. 6. Wolność zrzeszania się - Fundacja aktywnie działa w obronie wolności słowa, demokracji, praw człowieka i swobód obywatelskich. Od 2011 roku aktywnie bierze udział merytorycznej dyskusji nad rozwiązaniami dotyczącymi projektu ustawy o zrzeszeniach co zaowocowało rozszerzeniem dyskusji o propozycjach zmian w ustawie o stowarzyszeniach w zakresie uproszczenia rejestracji i działalności stowarzyszeń, ich praw i obowiązków, nadzoru nad stowarzyszeniami oraz nowych rozwiązań prawnych w zakresie zrzeszania się. Tezy uzasadnień do regulacji wolności zrzeszania się i komunikacji społecznej – propozycje Akademii Liderów znajdują się na stronie internetowej Fundacji - www.Wiedza3G.pl i www.ngo.pl. 7. Współpraca międzynarodowa - Fundacja współpracuje z US Polish Trade Council of Silicon Valley w zakresie powstania ośrodka przedsiębiorczości polskiej w Dolinie Krzemowej. Ośrodek ten umożliwi efektywniejszą pomoc polskim innowatorom i mikro firmom poprzez otwarcie rynku amerykańskiego, a w szczególności kalifornijskiego rynku technologicznego skoncentrowanego wokół Doliny Krzemowej i Bio-Doliny, dla polskich rozwiązań technologicznych i wprowadzenie do Polski kolejnych amerykańskich firm inwestujących w nowe technologie.